सूचना तथा समाचार

शिवसताक्षी नगरपालिकाको शिलन्बदी दरभाउपत्र प्रस्ताव आवहन सम्बन्धमा ।

Computer, Printer, Laptop तथा HDD खरिद सम्बन्धी शिवसताक्षी नगरपालिकाको शिलन्बदी दरभाउपत्र प्रस्ताव आवहन सम्बन्धी सूचना ।

घर नक्शा नियमित गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

थप जानकारीको लागि तलको फाइल download गर्नुहोला । 

Pages