FAQs Complain Problems

समाचार:

शिवसताक्षी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

Read More

दोमुखा - धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल

Read More

दोमुखा - धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल

Read More

नगर परिचय

नेपाल सरकारले मिति २०७३/११/२७ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि साविकको शिवसताक्षी नगरपालिका, पाँचगाछी गा.वि.स  तथा धरमपुर गा.वि.स सम्मिलित गरी यस शिवसताक्षी नगरपालिका गठन गरेको हो । जम्मा ११ वटा वडामा विभाजन गरिएको यस नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफल १४५.४८  वर्ग कि.मी. रहेको छ । २०७५ को घरधुरी सर्वेक्षण अनुसार यस नगरपालिकाको जनसंख्या ७४,३६६ रहेको छ । साविक धरमपुर गा.वि.स. हाल वडा नं. १, २ र ३  साविक पाँचगाछि गा.वि.स हाल वडा नं. ४ र ५ को रूपमा रहेको छ भने वडा नं. ६ र ७ ले साविक शिवगंज गा.वि.स तथा वडा नं. ८, ९, १० र ११ ले साविक सतासीधाम गा.वि.स.लाई समेटेको छ। यस नगरपालिकाको पूर्वमा कन्काइ नगरपालिका, उत्तरमा इलाम जिल्ला, पश्चिममा कमल गाउँपालिका र दक्षिणमा झापा गाउँपालिका र गौरीगंज गाउँपालिका रहेका छन् ।

सताक्षीधाम धार्मिक क्षेत्र, दोमुखा पर्यटकिय क्षेत्र, चिल्लागढ ऐतिहासिक साँस्कृतिक क्षेत्र लगायत विभिन्न मठ मन्दिर, गुम्बा तथा खोलानाला, नहर, कुलो, पोखरी, सिमसार क्षेत्र तथा हरिया वनहरूले यस नगरपालिकालाई शान्त, आकर्षक र रमणिय बनाएका छन् ।अन्य नगरपालिकाहरूको तुलनामा विकासका पूर्वाधारहरू कम भएता पनि अत्याधिक सम्भावना बोकेको क्षेत्रको रूपमा यस नगरलाई लिईन्छ । नगरपालिकाको केन्द्र वडा नं. ७ स्थित ब्याङ्गडाँडामा रहेको छ । नगरपालिकाको प्रमुखमा वडा नं. ९  निवासी श्री मेगाहाङ्ग थोप्रा (रोशन) तथा उप-प्रमुखमा वडा नं. ७ निवासी श्री नरमाया कार्की निर्वाचित हुनुभएको छ । जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भै आएपश्चात नगर कार्यपालिकाले नगर कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली, कार्यसम्पादन नियमावली लगायतका विभिन्न  नियमावली र कार्यविधिहरू स्वीकृत गरी त्यसैका आधारमा नगर कार्यपालिकाका दैनिक प्रशासनिक तथा विकासात्मक कार्यहरू संचालित छन् ।

 

जनप्रतिनिधि

मेगाहाङ्ग थोप्रा (रोशन)
9806020075 / 9852620075
नरमाया कार्की
9807998705 / 9848834609

कर्मचारी

अमृत बहादुर राई
9852634111

सेवाहरू

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- नगर कार्यपालिकाकाे कार्यालय
सेवा शुल्कः- नगर सभाको निर्णयानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

निवेदन
ब्लुवुकको प्रतिलिपि
नागरिकताको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- नगर कार्यपालिकाकाे कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु ५००
आवश्यक कागजातहरुः-

भंसारको प्रज्ञानपत्र वा सो को प्रतिलिपि
रिक्सा खरिद बिल
नागरिकताको प्रतिलिपि
पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति
रिक्सा दर्ताको निवेदन

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- नगर कार्यपालिकाकाे कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु ५००
आवश्यक कागजातहरुः-

भंसारको प्रज्ञानपत्र वा सो को प्रतिलिपि
रिक्सा खरिद बिल
नागरिकताको प्रतिलिपि
पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति
रिक्सा दर्ताको निवेदन

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- नगर कार्यपालिकाकाे कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु ५००
आवश्यक कागजातहरुः-

भंसारको प्रज्ञानपत्र वा सो को प्रतिलिपि
रिक्सा खरिद बिल
नागरिकताको प्रतिलिपि
पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति
रिक्सा दर्ताको निवेदन

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नगर सभाको निर्णयानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
अघिल्लो आ.व.को मालपोत तिरेको रसिदको प्रतिलिपि
नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
घर भए घर नक्शा पास इजाजत पत्रको प्रतिलिपि
एकिकृत सम्पत्ति करको सक्कल विजक

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रशासन शाखा/प्रमुख/उपप्रमुख/कार्यकारी अधिकृत/वडा सचिव/वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- नगर कार्यपालिकाकाे कार्यालय
सेवा शुल्कः- स्तरवृद्धि सिफारिस रु १००० देखी ७५०० सम्म (स्तरको आधारमा नगर सभाको निर्णयानुसार लाग्ने)
आवश्यक कागजातहरुः-

सम्बन्धित विद्यालय वा व्यवस्थापन समितिको निवेदन
विद्यालय संचलान समितिको बैठक निर्णयको प्रतिलिपि
नयाँ विद्यालय संचालन गर्नका लागि शिक्षा नियमावली बमोजिम विद्यालयको विवरण भरिएको फारम
सम्बन्धित वडा अध्यक्ष/वडा सचिवको सिफारिश

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- दर्ता चलानी तथा साेधपुछ इकाई तथा प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- नगर कार्यपालिकाकाे कार्यालय तथा सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन वा संघसंस्था र कार्यालयको पत्र

जानकारी