FAQs Complain Problems

समाचार:

सूचना तथा समाचार

Invitation of Online Bids for the different Construction works

थप जानकारीको लागि attach गरिएको file अथवा नगरपालिकाको मोबाईल App अथवा मिति २०७६/१०/१० गतेको नागरिक दैनिकमा हेर्नुहोला ।

Invitation of Online Sealed Quotations for the different Construction works

थप जानकारीको लागि attach गरिएको file अथवा नगरपालिकाको मोबाईल App अथवा मिति २०७६/१०/०९ गतेको नागरिक दैनिकमा हेर्नुहोला ।

Invitation of Online Sealed Quotations for the different Construction works

थप जानकारीको लागि attach गरिएको file अथवा नगरपालिकाको मोबाईल App अथवा मिति २०७६/१०/०५ गतेको नागरिक दैनिकमा हेर्नुहोला ।

Invitation for Online Bids for the Following Construction Works

थप जानकारीको लागि attach गरिएको file अथवा नगरपालिकाको मोबाईल App अथवा मिति २०७६/१०/०१ गतेको अन्नपूर्ण दैनिकमा हेर्नुहोला ।

मकर सक्रान्ती पर्व विदा सम्बन्धमा

थप जानकारीको लागि attach गरिएको file अथवा नगरपालिकाको मोबाईल App मा हेर्नुहोला ।

Shivasatakshi Municipality invites electronic bids from Nepalese eligible bidders for the construction following contract under national competitive bidding procedures.

थप जानकारीको लागि attach गरिएको file अथवा नगरपालिकाको मोबाईल App अथवा मिति २०७६/०९/२३ गतेको नागरिक दैनिकमा हेर्नुहोला ।

Pages