FAQs Complain Problems

समाचार:

अ.न.मी कर्मचारी करार सेवा सम्बन्धी सूचना ।

शिवसताक्षी नगरपालिकाले मिति २०७४/१२/६ गते विवेचना दैनिक बर्ष  २६ अङ्क २३१ को पत्रिकामा प्रकासन गरेको अ.न.मी कर्मचारी करार सेवामा लिने सम्बन्धी सूचना ।

द्रष्टव्य ः अन्य विस्तृत जानकारीका लागि शिवसताक्षी नगरपालिकाको वेबसाइट www.shivasatakshimun.gov.np मा हेर्न हुन तथा यस कार्यालयको फोन नं. ०२३–४७०३२२/४७०३२३ मा सम्पर्क गर्नुहोला ।  

 

Supporting Documents: